ul. Komorowicka 39
43-300, Bielsko-Biała

Pn, Wt, Śr, Czw, Pt
8:00-16:00

sekretariat@bpc.pl
+48 730 65 50 50

Ochrona danych osobowych

Czy jesteś gotowy na RODO?


Dział ochrony danych osobowych pomoże Państwu rozwiązać problemy związane z wdrożeniem dokumentacji, która jest wymagana na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 29 kwietnia 2004 r. oraz pomoże Państwu dostosować się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r.


Wszystkie nasze produkty i usługi są dostępne zarówno w formie zdalnej jak i stacjonarnej.

text-center

Co możemy zrobić dla Ciebie:


  • wdrożenie wewnętrznych polityk z ochrony danych osobowych (m.in. polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemem informatycznym, rejestru incydentów),
  • audyt weryfikujący stan zgodności z rozporządzeniem RODO wraz z opracowaniem niezbędnych dokumentacji i raportem poaudytowym,
  • przejęcie funkcji inspektora. Zgodnie z wytycznymi jednostki publiczne mają obowiązek powołać osobę, która będzie zajmowała się tematem ochrony danych osobowych, czyli muszą wyznaczyć tzw. inspektora ochrony danych. Podmioty prywatne mogą skorzystać z pomocy naszych specjalistów, którzy obejmą stanowisko wspomnianego inspektora.
  • całoroczne doradztwo. Usługa mająca na celu pomóc Państwu w wypełnieniu obowiązków ustawowych. Polega na comiesięcznym doradztwie elektronicznym lub/i stacjonarnym. Klient objęty jest szczególną opieką wyznaczonego audytora, który dba o spełnienie wszystkich wymogów dotyczących ochrony danych osobowych; opracowuje wymagane dokumenty i ukierunkowuje w stronę stosowania dobrych praktyk, zalecanych przy przetwarzaniu każdych danych osobowych.
  • szkolenia dla administratorów, inspektorów oraz osób upoważnionych do administrowania danymi osobowymi.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy pomogą wywiązać się ze wszystkich obowiązków nałożonych na podstawie nowych przepisów RODO oraz w ustawie o ochronie danych osobowych.

Robimy właściwe rzeczy
we właściwym czasie

11 Działów
20 Wykwalifikowanych opiekunów
30 Współpracujących specjalistów
4500+ Zakończonych analiz
Powrót do góry