ul. Komorowicka 39
43-300, Bielsko-Biała

Pn, Wt, Śr, Czw, Pt
8:00-16:00

sekretariat@bpc.pl
+48 730 65 50 50

Proces działania

Codziennie pracujemy na zaufanie naszych Klientów.
Fundamentem na jakim wznosimy nasz projekt jest etyka oraz najwyższa jakość świadczonych usług.

Nawiązanie kontaktu z Opiekunem

Przebieg pierwszego spotkania jest uzależniony od Twoich indywidualnych potrzeb. Warto jednak pamiętać, że na tym etapie można wyróżnić pewne cechy wspólne, do których należą:

 • zapoznanie się z usługą BPC,
 • przedstawienie możliwości współpracy,
 • określenie Twoich priorytetów,
 • opisanie systemu i zasad współpracy.

Pierwsze spotkanie z naszym Opiekunem pozwala nakreślić Twoją ogólną sytuację (nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi kosztami).

Analiza sytuacji

Kluczowe na początkowym etapie relacji z Klientem jest przeprowadzenie analizy sytuacji i potrzeb. Tą częścią zajmuje się Opiekun BPC.

Analiza sytuacji przebiega zgodnie z następującym scenariuszem:

 • skonkretyzowanie potrzeb,
 • weryfikacja ponoszonych kosztów,
 • analiza efektywności zarządzania budżetem,
 • audyt dokumentów Klienta,
 • omówienie wstępnych możliwości wsparcia ze strony BPC.

Tworzenie indywidualnej strategii

Po zapoznaniu się z Twoją sytuacją i potrzebami, Opiekun - korzystając z powierzonych mu informacji - przygotowuje możliwe rozwiązania dostosowane do biznesowych i indywidualnych możliwości. Obowiązkowo konsultuje je wcześniej ze specjalistami BPC.

Proces przygotowania indywidualnej strategii:
 • uzyskanie informacji od Klienta,
 • konsultacje ze specjalistami,
 • przygotowanie strategii.
Podstawowe aspekty brane pod uwagę przy tworzeniu planu:
 • bezpieczeństwo,
 • symulacja realizacji z uwzględnieniem czasu działania,
 • wymierne korzyści.

Przedstawienie rozwiązań

Po opracowaniu strategii, przy współpracy ze specjalistami Business Partners Club, Opiekun przedstawia Tobie dostępne rozwiązania. Na podstawie tych informacji podejmujesz decyzję o powierzeniu nam realizacji zadań określonych w planie działania

Serwis = Stała współpraca

Korzystając z dotychczasowych doświadczeń wypracowaliśmy model długofalowej współpracy z Klientami, oparty o wzajemne zaufanie i szacunek. Naszą domeną jest długofalowa współpraca, która nastawiona jest na oszczędność czasu i pieniędzy oraz zachowanie jak największego bezpieczeństwa.

W trakcie współpracy Opiekun jest dyspozycyjny dla Ciebie w każdej sprawie dotyczącej strefy prywatnej czy firmowej. Dzięki temu masz pewność, że każdy jego problem zostanie skutecznie rozwiązany w możliwie najkrótszym czasie.

Trzy główne zadania BPC przy współpracy z Klientem
w strefie firmowej:

1.

Powiększanie majątku Klienta poprzez redukcję kosztów prowadzenia firmy lub/i efektywne budowanie majątku.

2.

Oszczędność czasu Klienta poprzez przejęcie obowiązków tzw. administracyjnych.

3.

Zwiększenie bezpieczeństwa strefy prywatnej i firmowej np. poprzez ich skuteczne rozdzielnie.

Trzy główne zadania BPC podczas współpracy z Klientem
w strefie prywatnej:

1.

Powiększanie majątku Klienta poprzez zmniejszanie kosztów, lub/i efektywne pomnażanie dochodu.

2.

Wsparcie w realizacji podstawowych celów takich jak: zakup nieruchomości, zaciągnięcie kredytu, założenie działalności gospodarczej oraz zabezpieczenie ich prawidłowego wykonania (na wypadek utraty pracy, choroby).

3.

Zwiększenie kontroli nad budżetem rodzinnym oraz poszukiwanie bezpiecznych sposób lokowania pieniędzy.

Robimy właściwe rzeczy
we właściwym czasie

11 Działów
20 Wykwalifikowanych opiekunów
30 Współpracujących specjalistów
4500+ Zakończonych analiz
Powrót do góry