ul. Komorowicka 39
43-300, Bielsko-Biała

Pn, Wt, Śr, Czw, Pt
8:00-16:00

sekretariat@bpc.pl
+48 730 65 50 50

2021-07-22

VAT czy bez VAT ?

Vat czy bez VAT jest to nurtujÄ…ce pytanie dla każdego, kto dopiero zaczyna swojÄ… przygodÄ™ z dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… gospodarczÄ…. 

 

 

 

Czym jest  podatek VAT:

Podatek VAT to kwota która jest doliczana do wartoÅ›ci netto zarówno u sprzedawców jak i nabywców .

Podatek VAT można obliczyć, wykorzystujÄ…c w tym celu wzór:

Podatek VAT = cena netto * stawka podatku VAT

Na poczÄ…tku swojego artykuÅ‚u podam przykÅ‚ad czym jest VAT, mam nadzieje że po przeczytaniu lepiej zrozumiecie moje przesÅ‚anie jeÅ›li chodzi o VAT. 

ZakÅ‚adasz firmÄ™ i jesteÅ› krawcowÄ….  PrzedsiÄ™biorca, który sprzedaje swoje towary, jest podatnikiem VAT-u. ObliczyÅ‚aÅ› że na uszycie ubrania potrzebujesz materiaÅ‚u na kwotÄ™ okoÅ‚o 100 zÅ‚ . Do kwoty 100 zÅ‚ musisz doliczyć swojÄ… robociznÄ™, czyli tak naprawdÄ™ zapÅ‚aciÅ‚eÅ› krawcowej 130zÅ‚. Chcesz zarobić przy sprzedaży swojego produktu, wiÄ™c dodajesz marże 20 zÅ‚. Czyli wyceniÅ‚aÅ› swojÄ… prace ma 150zÅ‚ netto. 

Z racji że krawcowa jest czynnym podatnikiem Vat-u to musi pamiÄ™tać aby doliczyć VAT o stawce 23% do sprzedaży. Czyli 34,50 zÅ‚ ( 150,00zÅ‚ * 23%). Czyli krawcowa sprzedaje ubranie za 184,50 zÅ‚ brutto . Czyli krawcowa zarobiÅ‚a tyle ile chciaÅ‚a czyli 150 zÅ‚ 

Przy zakÅ‚adaniu firmy warto zastanowić siÄ™, czy czynnoÅ›ci, które bÄ™dziemy wykonywać w ramach naszej dziaÅ‚alnoÅ›ci, sÄ… zwolnione  z VAT-u czy też sÄ… opodatkowane VAT-em.

Te, które ustawodawca wymienia jako zwolnione przedmiotowo, zostaÅ‚y wskazane w art. 43 ustawy o VAT. 

Lecz niektórzy przedsiÄ™biorcy już od pierwszej sprzedaży muszÄ… być czynnymi podatnikami VAT. Dotyczy to podatników, którzy zajmujÄ… siÄ™:

 • towarów wymienionych w zaÅ‚Ä…czniku nr 12 (m.in. noże i sztućce - nakrycia stoÅ‚owe srebrzone, monety, niektóre wyroby jubilerskie)
 • towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjÄ…tkiem energii elektrycznej, papierosy
 • samochodów osobowych
 • budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b, terenów budowlanych, nowych Å›rodków transportu
 • prawniczych,
 • w zakresie doradztwa, z wyjÄ…tkiem doradztwa rolniczego zwiÄ…zanego z uprawÄ… i hodowlÄ… roÅ›lin oraz chowem i hodowlÄ… zwierzÄ…t, a także zwiÄ…zanego ze sporzÄ…dzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
 • jubilerskich.

Status czynnego podatnika jest najkorzystniejszy, dla tych którzy uzyskujÄ… nadwyżki naliczonego VAT nad należnym na przykÅ‚ad: 

 • osoby, które w ramach dziaÅ‚alnoÅ›ci dokonujÄ… dostaw towarów lub usÅ‚ug na rzecz podmiotów, które również sÄ… czynnymi podatnikami VAT;
 • osoby, których dziaÅ‚alność opiera siÄ™ na imporcie towarów, ponieważ majÄ… prawo do odliczenia podatku VAT z dokumentów celnych;
 • osoby, których usÅ‚ugi sÄ… opodatkowane stawkÄ… poniżej 23%;
 • osoby, które dokonujÄ… wysokich inwestycji - nadwyżka naliczonego VAT może być polepszeniem pÅ‚ynnoÅ›ci finansowej.

Jak zostać czynnym podatnikiem VAT??

Podatnik, który chce bÄ…dź musi zostać czynnym podatnikiem VAT, musi wypeÅ‚nić dokument VAT-r i zÅ‚ożyć w swoim UrzÄ™dzie Skarbowym .

Dokument można wysÅ‚ać za pomocÄ… : 

 • osobiÅ›cie w UrzÄ™dzie Skarbowym
 • za pomocÄ… Poczty Polskiej
 • za pomocÄ… internetu

Rejestracja VAT jest bezpÅ‚atna. Podatnik może jednak żądać potwierdzenia że jest czynnym podatnikiem VAT lecz opÅ‚ata wynosi  170 zÅ‚ 

JeÅ›li podatnik chciaÅ‚by zrezygnować bycia czynnym podatnikiem VAT to musi speÅ‚nić kilka warunków:

 • w poprzednim roku byÅ‚ czynnym podatnikiem VAT,
 • nie zostaÅ‚a przekroczona sprzedaż 200 000 zÅ‚ ,
 • w UrzÄ™dzie Skarbowym zostaÅ‚a zÅ‚ożona aktualizacja VAT-R w terminie

Po speÅ‚nieniu w/w warunków powinien wypeÅ‚nić aktualizacjÄ™ VAT-R w którym wybiera zwolnienie z VAT.

Warto zwrócić uwagÄ™ na  : 

 • nadanie prawidÅ‚owej stawki vat

NP:  sprzedaż usÅ‚ug powinno być okreÅ›lone na stawce vat 8%, a sprzedaż towarów na 23%

 • rozliczenie VAT-u z faktur wczeÅ›niejszych,

NP: faktury sprzedażowe rozliczamy w vacie na bieżąco, lecz faktury zakupowe można zaksiÄ™gować 3 m-ce do tyÅ‚u czyli ( ksiÄ™gujemy m-c listopad fakturÄ™ otrzymuje z data wystawienia 3.09. co za tym idzie że można tÄ… fakturÄ™ rozliczyć w m-cu listopad pod warunkiem że nie jest to towar handlowy.) 

 • sÄ… usÅ‚ugi których nie powinno siÄ™ odliczać VAT-u,

NP.: usÅ‚ugi gastronomiczne, usÅ‚ugi hotelarskie 

 • terminowość skÅ‚adania deklaracji do UrzÄ™dów : zawsze do 25 każdego miesiÄ…caWady i zalety bycia VAT-owcem

Czynnym podatnikiem jest korzystniej być w momencie, jeÅ›li nasza sprzedaż jest na rzecz czynnych podatników VAT.

Musimy pamiÄ™tać że VAT nigdy nie jest nasz! 

 

Wady bycia czynnym podatnikiem VAT :

 • naliczenie podatku VAT nawet firmom które nie sÄ… czynnymi podatnikami VAT oraz osobom fizycznym 
 • obszerna dokumentacja,
 • rozliczenia miesiÄ™czne lub kwartalnie VAT-u,
 • wysÅ‚anie JPKV_7 wraz z kodami GTU 

 

Stawka VAT 8%  komu siÄ™ opÅ‚aca 

Jeśli przedsiębiorąca wystawia swoją sprzedaż ze stawką 8% a kupuje ze stawką 23 % czyli powstaje nadwyżka VAT-u .

 

Masz hotel i sprzedajesz usÅ‚ugi hotelarskie .  PrzedsiÄ™biorca, który sprzedaje swoje towary, jest podatnikiem VAT-u. FakturÄ™ sprzedażowÄ… wystawia na stawkÄ™ VAT 8% a koszty lub towary które kupowaÅ‚ byÅ‚y opodatkowane stawkÄ… 23 %. Czyli powstaÅ‚a nadwyżka VAT-u naliczonego.

Sprzedaż usługi wynosi 1000 zł netto (1000 zł *8%= 80 zł) 1080 brutto czyli przedsiębiorca powinien odprowadzić do Urzędu Skarbowego 80 zł, lecz koszt jaki zakupił do tej sprzedaży kosztuje 500 zł netto (500zł *23%= 115zł ) 615 zł brutto.

Czyli powstaÅ‚a nadwyżka VAT-u  w kwocie ( 115 zÅ‚ -80 zÅ‚)  35 zÅ‚  o tyle przedsiÄ™biorca jest na plusie . 

To jest przykÅ‚ad że w tej sytuacji warto być czynnym podatnikiem VAT-u 

 

Stawka VAT ZW komu siÄ™ nie opÅ‚aca 

PrzedsiÄ™biorÄ…ca który jest zwolniony z VAT-u, czyli wystawia faktury w kwotach brutto a sam ponosi koszty gdzie pÅ‚aci VAT. 

ZaÅ‚ożyÅ‚eÅ› dziaÅ‚alność gospodarczÄ… i jesteÅ› lekarzem. PrzedsiÄ™biorca jest zwolniony z VAT-u. FakturÄ™ sprzedażowÄ… wystawia bez VAT-u czyli brutto 

Sprzedaż usÅ‚ugi wynosi 1000 brutto, lecz koszt jaki ponosi za np. czynsz lokalu  kosztuje 500 zÅ‚ netto (500zÅ‚ *23%= 115zÅ‚ ) 615 zÅ‚ brutto.

Czyli kwota Vat-u  115 zÅ‚ przedsiÄ™biorca niestety musi zapÅ‚acić nie jest w stanie sobie odliczyć.  

Przy korzystaniu ze zwolnienia VAT obowiÄ…zuje limit 200 tys. zÅ‚ rocznie.  Po jego przekroczeniu powstaje obowiÄ…zek rejestracji dziaÅ‚alnoÅ›ci do VAT.

Dla podatników rozpoczynajÄ…cych dziaÅ‚alność w trakcie roku limit do zwolnienia z VAT liczymy proporcjonalnie do okresu prowadzenia firmy.

 Limit obliczamy nastÄ™pujÄ…co:

( Wartość limitu czyli 200 000 zł * liczba dni prowadzonej działalności /liczna dni w danym roku podatkowym )

Business Partners Club sp. z o.o.,
tel. 33 818 00 69
sekretariat@bpc.pl

Robimy właściwe rzeczy
we właściwym czasie

11 Działów
20 Wykwalifikowanych opiekunów
30 Współpracujących specjalistów
4500+ Zakończonych analiz
Powrót do góry