ul. Komorowicka 39
43-300, Bielsko-Biała

Pn, Wt, Śr, Czw, Pt
8:00-16:00

sekretariat@bpc.pl
+48 730 65 50 50

2017-08-28

"Gramy dla Szymona" – wsparcie BPC

W tym roku wraz z FundacjÄ… Pomocy Osobom NiepeÅ‚nosprawnym „SÅ‚oneczko” Business Partners Club zagraÅ‚o dla Szymona!

W dniach 26 i 27 sierpnia odbyÅ‚a siÄ™ wspaniaÅ‚a akcja, która zwiÄ…zana byÅ‚a ze zbiórkÄ… pieniÄ™dzy dla Szymona Olka – piÄ™tnastoletniego chÅ‚opaka, który podczas zawodów na skoczni narciarskiej w Zakopanem ulegÅ‚ wypadkowi. Od niefortunnego incydentu minęły 3 lata, wówczas 12 letni Szymon przewróciÅ‚ siÄ™ podczas lÄ…dowania. Wylew krwi do mózgu spowodowaÅ‚ paraliż, chÅ‚opak zmagaÅ‚ siÄ™ o życie. Szymon przeszedÅ‚ przez najgorsze, ale nadal potrzebuje pomocy, ponieważ wymaga intensywnych rehabilitacji, a te z kolei sÄ… bardzo kosztowne. DziÄ™ki zabiegom Szymon bÄ™dzie mógÅ‚ normalnie funkcjonować, ale do tego potrzeba dużo czasu i sporo pieniÄ™dzy.


Jako BPC przekazaliÅ›my na licytacjÄ™ voucher zapewniajÄ…cy roczne wsparcie dla osób rozpoczynajÄ…cych dziaÅ‚alność gospodarczÄ…, który zawieraÅ‚ prowadzenie ksiÄ™gowoÅ›ci, porady prawne, a także informacje dotyczÄ…ce wszelkiego ryzyka wystÄ™pujÄ…cego podczas prowadzenia firmy. Ponadto zapewnialiÅ›my bezpÅ‚atny roczny kontakt z opiekunem firmy oraz opiekunem strefy prywatnej, zatem peÅ‚en wachlarz wsparcia specjalistów na rynku finansowym oraz prawnym. Voucher zostaÅ‚ wylicytowany przez siostrÄ™ Pani Patrycji Wieji przez co poszerzyliÅ›my naszÄ… wspóÅ‚pracÄ™.

Business Partners Club za pośrednictwem Dawida Kozioła wylicytowało także kolację w restauracji Beskien z Patrycją Wieją za kwotę 1100 złotych.


Udało nam się także stworzyć dla Szymona dwa filmiki z pozdrowieniami. Pierwszy od olimpijczyka Mateusza Ligockiego:
https://www.youtube.com/watch?v=wvB-j066se4

Drugi natomiast od Petra Sznapki – wspóÅ‚zaÅ‚ożyciela Business Partners Club oraz od Marka Siderka – dyrektora do spraw sportowych Polskiego ZwiÄ…zku Narciarskiego:
https://www.youtube.com/watch?v=T6R6qLUn7w4
W ciÄ…gu dwóch dni wydarzenia udaÅ‚o siÄ™ uzbierać ponad 24 tysiÄ…ce zÅ‚otych!

Business Partners Club sp. z o.o.,
tel. 33 818 00 69
sekretariat@bpc.pl

Robimy właściwe rzeczy
we właściwym czasie

11 Działów
20 Wykwalifikowanych opiekunów
30 Współpracujących specjalistów
4500+ Zakończonych analiz
Powrót do góry