ul. Komorowicka 39
43-300, Bielsko-Biała

Pn, Wt, Śr, Czw, Pt
8:00-16:00

sekretariat@bpc.pl
+48 730 65 50 50

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

do konkursu „BPC – WSPIERAMY TWÓJ SUKCES – 2023” ORGANIZOWANEGO PRZEZ BUSINESS PARTNERS CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane uczestnika konkursu:

Zgoda na uczestnictwo w konkursie:

„BPC – WSPIERAMY TWÓJ SUKCES – 2023”
„2023 - KSIĘGOWOŚĆ START”
„2023 - KSIĘGOWOŚĆ PLUS”
„2023 - NIERUCHOMOŚCI BPC”
„2023 - NIERUCHOMOŚCI HH”
„2023 - UBEZPIECZENIA”
„2023 - POŻYCZKI”
„2023 - PRODUKTY BANKOWE I POZABANKOWE”
Oświadczenie uczestnika:

OŚWIADCZAM, ŻE:
  1. WSZYSTKIE DANE ZAMIESZCZONE W NINIEJSZYM FORMULARZU SĄ PRAWDZIWE,
  2. ZAPOZNAŁEM SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU „BPC – WSPIERAMY TWÓJ SUKCES – 2023” I AKCEPTUJĘ JEGO WARUNKI,
  3. JESTEM OSOBĄ PEŁNOLETNIĄ I POSIADAM PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH.
WYRAŻAM, ZGODĘ NA PRZETWARZANIE PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH, TO JEST ZGODNIE Z REGULAMINAMI KONKURSÓW: BUSINESS PARTNERS CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą na ul. Komorowickiej 39 w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000652617, posiadającej NIP: 9372688405, REGON: 36607280000000; - FINANSE BPC SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą na ul. Komorowickiej 39 w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000737920, posiadającej NIP: 9372713936, REGON: 38058476500000; KSIĘGOWOŚĆ BPC PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą na ul. Komorowickiej 39 w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000874163, posiadającej NIP: 9372732052, REGON: 38771643100000; KSIĘGOWOŚĆ START BPC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą na ul. Komorowickiej 39 w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000624271, posiadającej NIP: 9372682897, REGON: 36475486600000; NIERUCHOMOŚCI BPC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą na ul. Komorowickiej 39 w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000865511, posiadającej NIP: 9372731124, REGON: 38732308000000, HOLDING HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą na ul. Komorowickiej 39 w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000864241, posiadającej NIP: 9372731101, REGON: 38732006400000, prowadzącej Konkurs Cząstkowy pod nazwą „2023 - NIERUCHOMOŚCI HH”; MOICH DANYCH OSOBOWYCH WSKAZANYCH W FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM W CELU UCZESTNICTWA W KONKURSACH. DANE PODAJĘ DOBROWOLNIE, JEDNAK BEZ ICH PODANIA UDZIAŁ W KONKURSACH NIE JEST MOŻLIWY. JESTEM ŚWIADOMY/A, ŻE PRZYSŁUGUJE MI PRAWO DO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI, USUWANIA ORAZ POPRAWIANIA MOICH DANYCH OSOBOWYCH (SZERZEJ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH REGULAMINACH KONKURSOWYCH).

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSÓW CZĄSTKOWYCH Z WYBRANYCH PRZEZE MNIE POWYŻEJ ORAZ ŻE AKCEPTUJĘ WARUNKI TYCH KONKURSÓW.

*Warunkiem uczestnictwa w konkursie „BPC – WSPIERAMY TWÓJ SUKCES – 2023”, jest uczestnictwo w przynajmniej jednym z Konkursów Cząstkowych.
** Z uwagi na charakter Konkursów Cząstkowych „2023 – KSIĘGOWOŚĆ START” oraz „2023 – KSIĘGOWOŚĆ PLUS” oraz możliwości przerobowe Organizatorów niezbędnym jest pomimo dobrowolności uczestnictwa w konkursach uczestnictwo w obu Konkursach Częściowych jednocześnie.

Robimy właściwe rzeczy
we właściwym czasie

11 Działów
20 Wykwalifikowanych opiekunów
30 Współpracujących specjalistów
4500+ Zakończonych analiz
Powrót do góry