ul. Komorowicka 39
43-300, Bielsko-Biała

Pn, Wt, Śr, Czw, Pt
8:00-16:00

info@bpc.pl
+48 730 65 50 50

2021-08-26

Rodzaje działalności gospodarczej, a podatki

Aby optymalnie móc zarządzać swoimi pieniędzmi każdy kto decyduje się na bycie Przedsiębiorcą musi odpowiedzieć sobie na pytanie – jaką formę opodatkowania wybrać .

Odpowiedniego wyboru należy dokonać już na początku podjęcia decyzji o otwarciu własnego biznesu gdyż już podczas rejestracji firmy należy wskazać sposób rozliczania się z Urzędem Skarbowym.

I tak do wyboru mamy od najprostszej karty podatkowej czy też działalności nierejestrowanej po  ryczałt lub KPIR . Czym się różnią ?

 

DZIAŁALNOŚĆ NIEZAREJSTROWANA

Działalność nierejestrowana (nierejestrowana) to jest taka forma działalności gospodarczej w której możesz robić wszystko to, co robi przedsiębiorca, a pomimo to nie podlegasz prawie żadnym obowiązkom. Nie musisz mieć wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej CEIDG czy rejestrować się jako płatnik ZUS.

 

Są dwa główne warunki prowadzenia działalności nierejestrowanej:

 • w żadnym miesiącu kalendarzowym twoje przychody nie mogą przekroczyć połowy minimalnej płacy (czyli w 2020 roku poziomu 1300 zł)
 • w ciągu ostatnich 5 lat (60 miesięcy) nie prowadziłeś działalności gospodarczej (mowa tu o jednoosobowej działalności gospodarczej bądź spółce osobowej).

Jako przedsiębiorca decydujący się na taką formę opodatkowania możesz swobodnie:

 • sprzedawać produkty bezpośrednio, przez Allegro albo przez własny sklep internetowy
 • świadczyć usługi, zarówno firmom, jak osobom prywatnym
 • wystawiać rachunki
 • posługiwać się nazwą handlową
 • wynająć lokal na działalność (chociaż to się raczej nie opłaci)

 

Plusy:

 • Nie podlegasz obowiązkowi rejestracji w ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG)
 • Możesz pominąć rejestrowanie się w ZUS i urzędzie skarbowym jako przedsiębiorca
 • Nie płacisz regularnych, comiesięcznych składek ZUS
 • Najczęściej nie ma potrzeby wynajmowania księgowej do comiesięcznych obowiązków księgowych, dzięki czemu oszczędzasz od kilkudziesięciu do ponad 200 zł miesięcznie.

 

Minusy:

 • Główną wadą w stosunku do normalnej działalności jest jej skala. Prowadząc działalność nierejestrową z definicji nie zarobisz więcej niż 1300 miesięcznie, a w praktyce będzie to raczej sporo mniej. Dlatego taki rodzaj działalności raczej nie nadaje się na poważne źródło utrzymania, a raczej jako możliwość przetestowania pomysłu na swój biznes.

 

KARTA PODATKOWA

Karta podatkowa jest jedną z najmniej wymagających form opodatkowania dochodów w firmie. Mogą z niej skorzystać zarówno osoby fizyczne jak i wspólnicy spółek cywilnych osób fizycznych. 

Aby móc korzystać z tej formy należy do 20-tego stycznia na formularzu PIT-16 złożyć wniosek do właściwego urzędu skarbowego. Podatek opłacany jest w terminie nie standardowo do 20-stego dnia każdego miesiąca lecz do 7-go dnia każdego miesiąca, a za mc grudzień do 28-go grudnia.

Dla każdego podatnika rozliczającego się w tej formie stawki podatku płaconego w formie karty podatkowej ustala w decyzji właściwy naczelnik urzędu skarbowego:
- na podstawie danych przedstawionych przez podatnika we wniosku PIT-16 ,
- kwot określonych w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Obwieszczeniem z 5 listopada 2019 r. (opublikowanym w Monitorze Polskim z 27 listopada 2019 r. -poz. 1141) Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju ustalił obowiązujące w 2020 r.:

Przykładowe stawki karty podatkowej na 2020 rok:

szewc (naprawiający jedynie obuwie) bez pracowników w miejscowości zamieszkałej przez 5-50 tys. mieszkańców zapłaci w 2020 roku 126 zł miesięcznie,
tapicer bez pracowników w miejscowości powyżej 50 tys. mieszkańców zapłaci w 2020 roku 298 zł miesięcznie,
złotnik-jubiler bez pracowników świadczący usługi dla ludności w miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców (także powyżej 50 tys. mieszkańców) zapłaci w 2020 r. 495 zł miesięcznie,
krawcowa bez pracowników w miejscowości zamieszkałej przez 5-50 tys. mieszkańców zapłaci w 2020 roku 147 zł miesięcznie,
fryzjer damski w miejscowości zamieszkałej przez 5-50 tys. mieszkańców z jednym pracownikiem zapłaci w 2020 roku 384 zł miesięcznie, 
fryzjer męski w takiej samej miejscowości (5-50 tys. mieszkańców) i też z 1 pracownikiem zapłaci w 2020 roku 320 zł miesięcznie, 
- osoba świadcząca usługi kosmetyczne (z 1 pracownikiem) w miejscowości zamieszkałej przez 5-50 tys. mieszkańców zapłaci w 2020 roku 384 zł miesięcznie, 
ślusarz bez pracowników w miejscowości do 5 tys. mieszkańców zapłaci w 2020 roku 384 zł miesięcznie,
- osoba świadcząca usługi w zakresie robót budowlanych: murarskich, ciesielskich, dekarskich, posadzkarskich, malarskich, związanych z wykładaniem i tapetowaniem ścian, izolatorskich, związanych z wznoszeniem i montażem konstrukcji stalowych - dla ludności (również przykładowo w miejscowości zamieszkałej przez 5-50 tys. mieszkańców z jednym pracownikiem) zapłaci w 2020 roku 630 zł miesięcznie.

Plusy: 

 • brak obowiązku prowadzenia jakiejkolwiek ewidencji
 • wysokość stawki karty podatkowej uzależniona jest od liczby mieszkańców dlatego taka forma opodatkowania jest korzystna dla przedsiębiorców z małych aglomeracji,
 • jeżeli wysokość stawki karty podatkowej nie przewyższa kwoty składki zdrowotnej możliwej do odliczenia (7,75%) nie płaci się podatku,
 • brak obowiązku wyliczania miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy – stała kwota podatku wynika z decyzji otrzymanej z urzędu skarbowego,
 • brak obowiązku prowadzenia ewidencji zatrudnienia.

Minusy:

 • możliwość zatrudnienia pracowników jedynie na umowę o pracę,
 • nie można prowadzić innej pozarolniczej działalności gospodarczej poza tymi rodzajami, które są wymienione w art. 23 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • brak możliwości kwartalnego rozliczania podatku,
 • brak możliwości skorzystania z ulg podatkowych,
 • opłacanie stałej kwoty podatku bez względu na to czy osiąga się przychody czy też nie,
 • problemy z pozyskaniem kredytu na rozwój firmy.

 

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

Ryczałt należy do jednego z najprostszych sposobów rozliczania się z urzędem skarbowym. Opodatkowaniu podlega tu przychód, który osiągamy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

W ryczałcie obowiązuje 7 stawek podatkowych:

 

Stawka ryczałtu 20%

Przychody osiągane w ramach wykonywania tzw. wolnych zawodów.Stawka ryczałtu 17%

Przychody ze świadczenia usług:

a) przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni audiowizualnych przez internet (PKWiU 63.11.2),

b) przez agencje pracy tymczasowej (PKWiU 78.20.1),

c) przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji biletów (PKWiU 79.11.1), przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowania, rejsów wycieczkowych i wycieczek zorganizowanych (PKWiU 79.11.2), przez organizatorów turystyki (PKWiU 79.12.1), związanych z promowaniem turystyki (PKWiU 79.90.11.0), w zakresie informacji turystycznej (PKWiU 79.90.12.0), przez pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKWiU 79.90.20.0), w zakresie rezerwacji nieruchomości będących we współwłasności (PKWiU 79.90.31.0),

d) fotograficznych (PKWiU 74.20), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,

f) poradnictwa dla dzieci dotyczącego problemów edukacyjnych (PKWiU ex 85.60.10.0)
Stawka ryczałtu 12,5%

przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze po przekroczeniu kwoty 100 000 zł
Stawka ryczałtu 8,5%

a) przychody związane ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0),

b) przychody ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego (PKWiU 85.10.10.0),

c) przychody ze świadczenia usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody (PKWiU 91.04.1),

d) przychody z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,

e) prowizje uzyskane przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu
Stawka ryczałtu 5,5%

a) przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,

b) uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,
Stawka ryczałtu 3%

a) z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,

b) z działalności usługowej w zakresie handlu.

 

 

 

Należy pamiętać jednak iż zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym jest lista podmiotów, które obligatoryjnie nie mogą opodatkować swoich dochodów ryczałtem. Wśród nich wymienia się m.in.:

 • apteki,
 • handel częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
 • działalność polegającą na zakupie i sprzedaży wartości dewizowych,
 • lombardy,
 • działalność gospodarczą wolnych zawodów (poza firmami lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położnych, pielęgniarek, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny),
 • świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (np. usługi reklamowe; usługi prawne, rachunkowo-księgowe i doradztwa podatkowego; usługi architektoniczne i inżynierskie).

Plusami są:

 • prosta ewidencja księgowa;
 • niskie i nieznaczne koszty prowadzenia działalności;
 • brak konieczności prowadzenia ewidencji wyposażenia oraz brak obowiązku przeprowadzania spisu z natury;
 • brak konieczności prowadzenia karty przychodów pracowników w przypadku zatrudnienia;
 • w wielu przypadkach niższe stawki podatkowe;
 • możliwość rozliczania się kwartalnie w przypadku rozpoczęcia działalności lub gdy limit przychodów w poprzednim roku nie przekroczył równowartości 25.000,00 EUR.

 

Minusami są:

 • brak wspólnego rozliczania się z małżonkiem;
 • brak możliwości rozliczania się na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci;
 • limit przychodów, którego przekroczenie powoduje wyłączenie z możliwości opodatkowania się ryczałtem w roku następnym i konieczność prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów (równowartość 250.000,00 EUR w poprzednim roku podatkowym);
 • konieczność zapłaty podatku w przypadku straty.

 

KPIR -= ZASADY OGÓLNE lub LINIÓWKA

W Podatkowej Książce Przychodów i Rozchodów do wyboru mamy dwie opcje:

- rozliczanie na zasadach ogólnych (skala podatkowa: 18% i 32%);

- zastosowanie podatku liniowego (19%).

 

W przeciwieństwie do ryczałtu tu rozlicza się koszty jakie ponosimy z tytułu prowadzenia działalności, a to oznacza możliwość obniżenia kwoty odprowadzanego podatku.

Plusami są:

 • możliwość wspólnego rozliczania się z małżonkiem, ale tylko w sytuacji opodatkowania na zasadach ogólnych;
 • brak płatności podatku w przypadku straty z działalności gdyż uwzględnia się koszty uzyskania przychodu;
 • możliwość zastosowanie podatku liniowego w sytuacji osiągania dużych przychodów;
 • brak limitu na odpisy amortyzacyjne w przypadku zakupu, najmu, leasingu lub dzierżawy samochodu osobowego o wartości do 150.000,00 PLN;
 • możliwość odliczenia 75% wydatków związanych z eksploatacją osobowego samochodu firmowego w sytuacji gdy nie prowadzi się ewidencji pojazdu lub wykorzystuje się go również do celów prywatnych;
 • gdy prowadzona jest ewidencja a samochód jest wykorzystywany tylko dla celów służbowych odliczyć można 100% wydatków eksploatacyjnych;
 • uwzględnianie wynagrodzenia najbliższych członków rodziny jako osób współpracujących w kosztach uzyskania przychodu;
 • jest korzystniejszy w przypadku wysokich kosztów prowadzenia działalności oraz w przypadku zatrudniania pracowników;
 • mamy świadomość ryzyka naszej działalności co wiąże się z niepewnym przychodem – w tej sytuacji gdy nie ma przychodu nie ma podatku.

Minusami :

 • wyższe stawki podatkowe niż ma to miejsce w przypadku ryczałtu;
 • bardziej skomplikowana ewidencja księgowa;
 • limit przychodów, którego przekroczenie powoduje wyłączenie z możliwości opodatkowania się KPiR w roku następnym i konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych (2.000.000,00 EUR w poprzednim roku podatkowym).

 

 

Która forma opodatkowania jest najlepsza? Sytuacja każdego przedsiębiorcy jest inna i wszystko zależy od różnych czynników. Dlatego niezbędna jest odpowiednia analiza profilu działalności, kalkulacja przychodów i kosztów oraz indywidualne podejście do każdego kto chce rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Dopiero takie podejście pozwoli nam wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie dla każdego z nas.

Business Partners Club sp. z o.o.,
tel. 33 818 00 69
info@bpc.pl

Robimy właściwe rzeczy
we właściwym czasie

11 Działów
20 Wykwalifikowanych opiekunów
30 Współpracujących specjalistów
4500+ Zakończonych analiz
Powrót do góry