ul. Komorowicka 39
43-300, Bielsko-Biała

Pn, Wt, Śr, Czw, Pt
8:00-16:00

info@bpc.pl
+48 730 65 50 50

2021-07-28

Kasa fiskalna

Każdy przedsiębiorca zakładający działalność gospodarczą musi ewidencjonować sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej za pomocą kasy fiskalnej.

Od tej reguły są jednak wyjątki, ale o tym w dalszej części.

Kiedy kasa fiskalna jest obowiązkowa?

Jeżeli jesteś fryzjerem, kosmetyczką, lub sprzedajesz części i akcesoria samochodowe to już przy pierwszej transakcji na rzecz osób fizycznych musisz zarejestrować sprzedaż na kasie fiskalnej.

Szczegółowe kryteria znajdziecie w Dzienniku Ustaw poz. 2519

Mam zakupioną kasę fiskalną, co dalej?

Po zakupieniu kasy fiskalnej konieczne jest przeprowadzenie fiskalizacji i uzyskanie numeru ewidencyjnego – w przypadku kas online dzieje się to automatycznie i nie ma obowiązku zgłaszania kasy do naczelnika urzędu skarbowego, wystarczy tutaj pomoc serwisanta przy fiskalizacji i dostęp do internetu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zakupem i serwisem kasy fiskalnej w Bielsku-Białej i okolicach zachęcamy do kontaktu z naszą firmą. Również w tej kwestii możemy Państwu pomóc.

 

Kto nie musi posiadać kasy fiskalnej?

Nie wszyscy jednak są zobligowani do zakupu kasy fiskalnej od początku działalności firmy.

Tacy przedsiębiorcy mogą skorzystać z limitu obrotów do kasy fiskalnej.

Kasa stanie się jednak obowiązkowa, jeżeli obroty na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przekroczą w danym roku 20 000 zł.

W przypadku podatników rozpoczynających w danym roku prowadzenie działalności limit zwolnienia obliczany jest proporcjonalnie do okresu jej wykonywania.

Limit obrotów - jak go obliczyć?

Przykład 1

Pan Jan rozpoczął prowadzenie działalności 02.10.2020, chciałby skorzystać ze zwolnienia ze względu na limit obrotów. W związku z tym obliczeń należy dokonać w następujący sposób:

Liczba dni wykonywania działalności to 91

20 000/366 (dni w roku) x 91 (dni wykonywania działalności) = 4 972, 67 zł.

Panu Januszowi przypada zwolnienie z kasy, jeśli jego sprzedaż w tym roku na rzecz osób fizycznych nie przekroczy 4 972,67 zł.

Jeżeli przedsiębiorca korzystał ze zwolnienia do 20 000 zł i przekroczył ten limit np. w maju – jest zobowiązany do zakupu kasy w ciągu 2 miesięcy od miesiąca w którym został przekroczony limit – czyli zakupić kasę musi do 1 sierpnia.

 

Przy zakupie pierwszej kasy fiskalnej można skorzystać z ulgi na zakup tej kasy w kwocie 700 zł.

Żeby otrzymać zwrot za zakup kasy, trzeba dodatkowo spełnić 2 warunki:

- rozpocząć prowadzenie ewidencji sprzedaży przez podatnika przy użyciu kasy rejestrującej online;

- posiadać faktury potwierdzające zakup kasy rejestrującej oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup

Jeśli oba te warunki są spełnione, podatnik ma prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu ( bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Jeżeli warunki zostaną spełnione to w przypadku czynnego podatnika VAT, należy to zrobić w deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.

W przypadku podatnika zwolnionego z VAT, zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej może wystąpić wyłącznie w formie zwrotu na rachunek bankowy podatnika. W związku z czym, aby “nie-vatowiec” wystąpił o zwrot ulgi, musi złożyć wniosek zawierający: „imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego dane adresowe oraz NIP, a w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami – dodatkowo informację o numerze licencji za wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą oraz numer rachunku, na który należy dokonać zwrotu”, w terminie miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej.

Business Partners Club sp. z o.o.,
tel. 33 818 00 69
info@bpc.pl

Robimy właściwe rzeczy
we właściwym czasie

11 Działów
20 Wykwalifikowanych opiekunów
30 Współpracujących specjalistów
4500+ Zakończonych analiz
Powrót do góry