ul. Komorowicka 39
43-300, Bielsko-Biała

Pn, Wt, Śr, Czw, Pt
8:00-16:00

info@bpc.pl
+48 730 65 50 50

2021-07-22

VAT czy bez VAT ?

Vat czy bez VAT jest to nurtujące pytanie dla każdego, kto dopiero zaczyna swoją przygodę z działalnością gospodarczą. 

 

 

 

Czym jest  podatek VAT:

Podatek VAT to kwota która jest doliczana do wartości netto zarówno u sprzedawców jak i nabywców .

Podatek VAT można obliczyć, wykorzystując w tym celu wzór:

Podatek VAT = cena netto * stawka podatku VAT

Na początku swojego artykułu podam przykład czym jest VAT, mam nadzieje że po przeczytaniu lepiej zrozumiecie moje przesłanie jeśli chodzi o VAT. 

Zakładasz firmę i jesteś krawcową.  Przedsiębiorca, który sprzedaje swoje towary, jest podatnikiem VAT-u. Obliczyłaś że na uszycie ubrania potrzebujesz materiału na kwotę około 100 zł . Do kwoty 100 zł musisz doliczyć swoją robociznę, czyli tak naprawdę zapłaciłeś krawcowej 130zł. Chcesz zarobić przy sprzedaży swojego produktu, więc dodajesz marże 20 zł. Czyli wyceniłaś swoją prace ma 150zł netto. 

Z racji że krawcowa jest czynnym podatnikiem Vat-u to musi pamiętać aby doliczyć VAT o stawce 23% do sprzedaży. Czyli 34,50 zł ( 150,00zł * 23%). Czyli krawcowa sprzedaje ubranie za 184,50 zł brutto . Czyli krawcowa zarobiła tyle ile chciała czyli 150 zł 

Przy zakładaniu firmy warto zastanowić się, czy czynności, które będziemy wykonywać w ramach naszej działalności, są zwolnione  z VAT-u czy też są opodatkowane VAT-em.

Te, które ustawodawca wymienia jako zwolnione przedmiotowo, zostały wskazane w art. 43 ustawy o VAT. 

Lecz niektórzy przedsiębiorcy już od pierwszej sprzedaży muszą być czynnymi podatnikami VAT. Dotyczy to podatników, którzy zajmują się:

 • towarów wymienionych w załączniku nr 12 (m.in. noże i sztućce - nakrycia stołowe srebrzone, monety, niektóre wyroby jubilerskie)
 • towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej, papierosy
 • samochodów osobowych
 • budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b, terenów budowlanych, nowych środków transportu
 • prawniczych,
 • w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
 • jubilerskich.

Status czynnego podatnika jest najkorzystniejszy, dla tych którzy uzyskują nadwyżki naliczonego VAT nad należnym na przykład: 

 • osoby, które w ramach działalności dokonują dostaw towarów lub usług na rzecz podmiotów, które również są czynnymi podatnikami VAT;
 • osoby, których działalność opiera się na imporcie towarów, ponieważ mają prawo do odliczenia podatku VAT z dokumentów celnych;
 • osoby, których usługi są opodatkowane stawką poniżej 23%;
 • osoby, które dokonują wysokich inwestycji - nadwyżka naliczonego VAT może być polepszeniem płynności finansowej.

Jak zostać czynnym podatnikiem VAT??

Podatnik, który chce bądź musi zostać czynnym podatnikiem VAT, musi wypełnić dokument VAT-r i złożyć w swoim Urzędzie Skarbowym .

Dokument można wysłać za pomocą : 

 • osobiście w Urzędzie Skarbowym
 • za pomocą Poczty Polskiej
 • za pomocą internetu

Rejestracja VAT jest bezpłatna. Podatnik może jednak żądać potwierdzenia że jest czynnym podatnikiem VAT lecz opłata wynosi  170 zł 

Jeśli podatnik chciałby zrezygnować bycia czynnym podatnikiem VAT to musi spełnić kilka warunków:

 • w poprzednim roku był czynnym podatnikiem VAT,
 • nie została przekroczona sprzedaż 200 000 zł ,
 • w Urzędzie Skarbowym została złożona aktualizacja VAT-R w terminie

Po spełnieniu w/w warunków powinien wypełnić aktualizację VAT-R w którym wybiera zwolnienie z VAT.

Warto zwrócić uwagę na  : 

 • nadanie prawidłowej stawki vat

NP:  sprzedaż usług powinno być określone na stawce vat 8%, a sprzedaż towarów na 23%

 • rozliczenie VAT-u z faktur wcześniejszych,

NP: faktury sprzedażowe rozliczamy w vacie na bieżąco, lecz faktury zakupowe można zaksięgować 3 m-ce do tyłu czyli ( księgujemy m-c listopad fakturę otrzymuje z data wystawienia 3.09. co za tym idzie że można tą fakturę rozliczyć w m-cu listopad pod warunkiem że nie jest to towar handlowy.) 

 • są usługi których nie powinno się odliczać VAT-u,

NP.: usługi gastronomiczne, usługi hotelarskie 

 • terminowość składania deklaracji do Urzędów : zawsze do 25 każdego miesiącaWady i zalety bycia VAT-owcem

Czynnym podatnikiem jest korzystniej być w momencie, jeśli nasza sprzedaż jest na rzecz czynnych podatników VAT.

Musimy pamiętać że VAT nigdy nie jest nasz! 

 

Wady bycia czynnym podatnikiem VAT :

 • naliczenie podatku VAT nawet firmom które nie są czynnymi podatnikami VAT oraz osobom fizycznym 
 • obszerna dokumentacja,
 • rozliczenia miesięczne lub kwartalnie VAT-u,
 • wysłanie JPKV_7 wraz z kodami GTU 

 

Stawka VAT 8%  komu się opłaca 

Jeśli przedsiębiorąca wystawia swoją sprzedaż ze stawką 8% a kupuje ze stawką 23 % czyli powstaje nadwyżka VAT-u .

 

Masz hotel i sprzedajesz usługi hotelarskie .  Przedsiębiorca, który sprzedaje swoje towary, jest podatnikiem VAT-u. Fakturę sprzedażową wystawia na stawkę VAT 8% a koszty lub towary które kupował były opodatkowane stawką 23 %. Czyli powstała nadwyżka VAT-u naliczonego.

Sprzedaż usługi wynosi 1000 zł netto (1000 zł *8%= 80 zł) 1080 brutto czyli przedsiębiorca powinien odprowadzić do Urzędu Skarbowego 80 zł, lecz koszt jaki zakupił do tej sprzedaży kosztuje 500 zł netto (500zł *23%= 115zł ) 615 zł brutto.

Czyli powstała nadwyżka VAT-u  w kwocie ( 115 zł -80 zł)  35 zł  o tyle przedsiębiorca jest na plusie . 

To jest przykład że w tej sytuacji warto być czynnym podatnikiem VAT-u 

 

Stawka VAT ZW komu się nie opłaca 

Przedsiębiorąca który jest zwolniony z VAT-u, czyli wystawia faktury w kwotach brutto a sam ponosi koszty gdzie płaci VAT. 

Założyłeś działalność gospodarczą i jesteś lekarzem. Przedsiębiorca jest zwolniony z VAT-u. Fakturę sprzedażową wystawia bez VAT-u czyli brutto 

Sprzedaż usługi wynosi 1000 brutto, lecz koszt jaki ponosi za np. czynsz lokalu  kosztuje 500 zł netto (500zł *23%= 115zł ) 615 zł brutto.

Czyli kwota Vat-u  115 zł przedsiębiorca niestety musi zapłacić nie jest w stanie sobie odliczyć.  

Przy korzystaniu ze zwolnienia VAT obowiązuje limit 200 tys. zł rocznie.  Po jego przekroczeniu powstaje obowiązek rejestracji działalności do VAT.

Dla podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku limit do zwolnienia z VAT liczymy proporcjonalnie do okresu prowadzenia firmy.

 Limit obliczamy następująco:

( Wartość limitu czyli 200 000 zł * liczba dni prowadzonej działalności /liczna dni w danym roku podatkowym )

Business Partners Club sp. z o.o.,
tel. 33 818 00 69
info@bpc.pl

Robimy właściwe rzeczy
we właściwym czasie

11 Działów
20 Wykwalifikowanych opiekunów
30 Współpracujących specjalistów
4500+ Zakończonych analiz
Powrót do góry