ul. Komorowicka 39
43-300, Bielsko-Biała

Pn, Wt, Śr, Czw, Pt
8:00-16:00

sekretariat@bpc.pl
+48 730 65 50 50

2020-01-30

Bezpieczeństwo podatkowe

 
 
Szanowni Państwo,
 
MajÄ…c na uwadze dobro PaÅ„stwa firm caÅ‚y czas poszukujemy rozwiÄ…zaÅ„, które w rzetelny i skuteczny sposób zabezpieczÄ… prowadzone przez PaÅ„stwa interesy. Szczególnie bezpieczeÅ„stwo podatkowe jest podstawÄ… prowadzonego przez PaÅ„stwa biznesu, dlatego oferujemy usÅ‚ugÄ™ peÅ‚nomocnictwa ogólnego Å›wiadczonÄ… przez doradcÄ™ podatkowego.
PeÅ‚nomocnictwo nadane przez PaÅ„stwa doradcy podatkowemu  bÄ™dzie wpisane do Centralnego Rejestru PeÅ‚nomocnictw Ogólnych, prowadzonego przez Ministra Finansów. Jest to rejestr elektroniczny, do którego dostÄ™p majÄ… organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej. Rejestr peÅ‚nomocnictw ogólnych ma sÅ‚użyć usprawnieniu przebiegu postÄ™powaÅ„ podatkowych, a także uczynić prostszym reprezentowanie mocodawców przez peÅ‚nomocnika. NiewÄ…tpliwym atutem takiego peÅ‚nomocnictwa jest fakt, iż organy podatkowe mniej chÄ™tnie podejmujÄ… siÄ™ kontroli w firmach, które reprezentowane sÄ… przez profesjonalnych doradców podatkowych. Doradca podatkowy jest bowiem dla fiskusa trudnym i wymagajÄ…cym przeciwnikiem z racji posiadanych przez niego kompetencji. Z tego wÅ‚aÅ›nie powodu fiskus o wiele chÄ™tniej szuka dodatkowych pieniÄ™dzy w kieszeni tych podatników (przedsiÄ™biorców), którzy nie korzystajÄ… z usÅ‚ug doradcy podatkowego.
 
Uważamy, że taka usÅ‚uga jest konieczna i znacznie przysÅ‚uży siÄ™ bezpieczeÅ„stwu PaÅ„stwa interesów. Osoby chcÄ…ce podnieść poziom bezpieczeÅ„stwa podatkowego w swojej firmie zapraszamy do kontaktu. Cena usÅ‚ugi już od 150 zÅ‚otych netto miesiÄ™cznie.
 
Z poważaniem,
Tomasz Onderek

Tomasz Onderek - prezes działu Księgowość BPC sp. z o.o.,
tel. 664 005 005
tomasz.onderek@bpc.pl

Robimy właściwe rzeczy
we właściwym czasie

11 Działów
20 Wykwalifikowanych opiekunów
30 Współpracujących specjalistów
4500+ Zakończonych analiz
Powrót do góry