ul. Komorowicka 39
43-300, Bielsko-Biała

Pn, Wt, Śr, Czw, Pt
8:00-16:00

info@bpc.pl
+48 730 65 50 50

2019-06-11

Płynność finansowa. Kilka istotnych prawd

Płynność finansowa obok takich obszarów jak: rentowność, zadłużenie i sprawność działania należy do kluczowych zagadnień związanych z finansami firmy. Jest takim papierkiem lakmusowym i pokazuje na ile podmiot jest w stanie regulować bieżące zobowiązania. W praktyce wykorzystuje się do tego takie składniki majątku, które są łatwe do spieniężenia. Patrząc na to jak ważna jest płynność finansowa, istotne jest by szefostwo firmy poddawało je stałej analizie.

Tutaj mogą przydać się wskaźniki, które pokażą w jaki sposób przez aktywa obrotowe, realizowane są zobowiązania krótkoterminowe. Cele przedsiębiorstwa - w dłuższej perspektywie czasu - mogą być kreślone na kilku polach, to na przykład wzrost wartości rynkowej lub wzrost majątku. Summa summarum firma powinna generować takie zasoby gotówki, aby środki pieniężne wystarczały na bieżące regulowanie zobowiązań.
W zakresie teorii płynność finansowa podlega dwojakim podziałom, to podział na czynniki determinujące: wewnętrzne i zewnętrzne. W tym pierwszym przypadku spojrzeć trzeba na strategię finansowania firmy i pozostającą w relacji np. strukturę aktywów i pasywów, wartość aktywów obrotowych, wielkość sprzedaży, czy tak ważną umiejętność jak zarządzanie zapasami. W odniesieniu do zewnętrznych czynników, tutaj wpływ na kondycję i jednocześnie płynność finansową przedsiębiorstwa może mieć realizowana polityka państwa, w zakresie choćby wysokości podatków lub kosztów stałych związanych z zatrudnieniem pracowników.
Sytuacją absolutnie alarmową jest niezdolność firmy do spłaty bieżących zobowiązań, inaczej określana jako niewypłacalność. Ten stan poprzedza niemożność spłaty zobowiązań krótkoterminowych. Co na to wpływa? Przyczyny mogą być różne. Winy należy szukać m.in. w zbyt liberalnej polityce firmy, która może przejawiać się np. w wydłużaniu terminów płatności. To także czynniki niezależne od analizowanego podmiotu, jak bankructwo jednego z głównych odbiorców (towaru/usług).
Utrata płynności finansowej może wywołać efekt domina i pociągnąć za sobą cały szereg negatywnych konsekwencji, takich jak utrata pozycji na rynku czy utrata elastyczności w podejmowaniu decyzji. Oczywistym następstwem jest wstrzymanie (w łagodnym wydaniu ograniczenie) rozwoju przedsiębiorstwa i pogorszenie wyników finansowych, to z powodu wzrostu kosztów operacyjnych, a zarazem spadku sprzedaży.
Stąd mamy kilka rad dla mikro i średnich przedsiębiorstw. Jedne mają charakter ogólny, inne są bardziej szczegółowe. Do tych pierwszych zaliczyć można tworzenie i prowadzenie budżetu firmy oraz - na bieżąco - dbanie o politykę finansową. Ważne jest przy wejściu w nowy projekt ustalenie poziomu jego rentowności z oszacowaniem ryzyka co do osiągnięcia wyników. Szefostwo firmy każdorazowo powinno pamiętać o dywersyfikacji portfela strategicznych przychodów. Należy także stworzyć poduszkę finansową, która będzie pełniła rolę rezerwy środków.
Informacje zawarte w artykule były pomocne? Skontaktuj się z nami przekażemy Ci więcej informacji, a przede wszystkim pomożemy utrzymać w cuglach finanse firmy. Dla Business Partners Club pracują specjaliści z kilkunastu branż, których wiedza uzupełnia poszczególne zagadnienia nie tylko z rynku stricte finansów.

fot. pixabay.com

Business Partners Club sp. z o.o.,
tel. 33 818 00 69
info@bpc.pl

Robimy właściwe rzeczy
we właściwym czasie

11 Działów
20 Wykwalifikowanych opiekunów
30 Współpracujących specjalistów
4500+ Zakończonych analiz
Powrót do góry