ul. Komorowicka 39
43-300, Bielsko-Biała

Pn, Wt, Śr, Czw, Pt
8:00-16:00

sekretariat@bpc.pl
+48 730 65 50 50

2019-02-10

Więcej zarabiamy, a co z budowaniem kapitału?

Za nami kolejna konferencja Business Partners Club, którÄ… organizujemy z myÅ›lÄ… o powiÄ™kszaniu portfeli mieszkaÅ„ców Podbeskidzia. Wskazujemy, radzimy i inspirujemy do tego, by pomnażać swój kapitaÅ‚. Jak mówi Petr Sznapka, wspóÅ‚zaÅ‚ożyciel BPC, czasami może siÄ™ to odbywać metodÄ… prób i bÅ‚Ä™dów, ale uczymy siÄ™ na tych bÅ‚Ä™dach, bo wiedza którÄ… zdobÄ™dziemy jest bezcenna.

Nie ukrywamy, że zaskoczyÅ‚a nas - pozytywnie - frekwencja na ostatniej konferencji. Na nasze zaproszenie odpowiedziaÅ‚o ponad 100 osób. To progres w stosunku do pierwszego wydania i mamy nadziejÄ™, że ten trend bÄ™dzie siÄ™ utrzymywaÅ‚.

Nasi specjaliÅ›ci wskazali na kilka problemów w zakresie finansów Polaków. To m.in. konsumpcyjne podejÅ›cie do życia. Zarabiamy i wydajemy, ale nie potrafimy budować kapitaÅ‚u, choć powinno to być teraz znacznie prostsze, bo mamy do czynienia z "rynkiem pracownika". DziÅ› to pracodawca pensjÄ…, warunkami i profitami musi kusić potencjalnego pracownika. Także - jak pokazujÄ… oficjalne dane - nasze pensje sÄ… najwyższe w historii. WiÄ™cej zarabiamy, ale też wiÄ™cej wydajemy. - Czasami nam tylko przyjdzie do gÅ‚owy jak kumulować Å›rodki [...]. Historycznie nikt nam nie mówiÅ‚ jak gromadzić pieniÄ…dze - opowiadaÅ‚ Petr Sznapka, nawiÄ…zujÄ…c do tego, że wiÄ™kszość osób nie miaÅ‚a "mentora", który byÅ‚by w stanie pokazać jak pomnażać majÄ…tek. Historia Petra pokazuje, że przygodÄ™ z finansami i budowaniem kapitaÅ‚u można rozpocząć bardzo wczeÅ›nie. WspóÅ‚wÅ‚aÅ›ciciel Business Partners Club byÅ‚ nastolatkiem, gdy zaÅ‚ożyÅ‚ swojÄ… pierwszÄ… firmÄ™.


Konkretne wartoÅ›ciw zakresie tego co odkÅ‚adamy podaÅ‚ Dawid KozioÅ‚, także wspóÅ‚zaÅ‚ożyciel i wspóÅ‚wÅ‚aÅ›ciciel BPC. Z danych przez niego przedstawionych  wynika, że 72% Polaków jest w stanie zaoszczÄ™dzić miesiÄ™cznie od 200 do 500 zÅ‚, ale to sÄ… pieniÄ…dze zaoszczÄ™dzone na zaÅ‚ożony wydatek, czyli takie, których de facto po zakupie jakiegoÅ› dobra mieć nie bÄ™dziemy.


W filozofii Business Partners Club ważne jest także rozróżnienie pomiÄ™dzy osobÄ… bogatÄ… a "bogacÄ…cÄ… siÄ™". Dostrzeżenie tych różnic może być kluczowe w naszym budowaniu kapitaÅ‚u. PojÄ™cie "bogaty" jest terminem wzglÄ™dnym, bo w różnych częściach Å›wiata, może dotyczyć zupeÅ‚nie innego stanu portfela. Dużo Å‚atwiej okreÅ›lić osobÄ™ "bogacÄ…cÄ… siÄ™". Dawid KozioÅ‚ wskazaÅ‚ na to, że to stan pewnej Å›wiadomoÅ›ci finansowej i celowych kroków. Budujemy tak swój kapitaÅ‚, aż osiÄ…gamy stan, gdy aktywa bÄ™dÄ… wiÄ™ksze niż pasywa. - JeÅ›li ktoÅ› zacznie kontrolować swój budżet, zauważy gdzie ucieka mu 5-10% dochodu - opowiadaÅ‚ wspóÅ‚wÅ‚aÅ›ciciel BPC.


Podczas konferencji i w trakcie indywidualnych rozmów, pytacie wielokrotnie o kierunki inwestowania. Te sÄ… zależne od kapitaÅ‚u jakim dysponujemy. Konieczne jest zapoznanie siÄ™ z indywidualnymi możliwoÅ›ciami. To trochÄ™ jak dobieranie garnituru, najlepszy jest ten szyty na miarÄ™, a nie taki z masowej produkcji. SpecjaliÅ›ci Business Partners Club posiadajÄ… wiedzÄ™ i doÅ›wiadczenie, dlatego bÄ™dÄ… w stanie dobrać rozwiÄ…zania szyte na miarÄ™...

Zgodnie z zapowiedzią konferencje będą kontynuowane w cyklu miesięcznym lub raz na dwa miesiące (zależnie od potrzeb). - Za cel obieramy poszerzać świadomość finansową na Podbeskidziu - dodaje Dawid Kozioł.

Business Partners Club sp. z o.o.,
tel. 33 818 00 69
sekretariat@bpc.pl

Robimy właściwe rzeczy
we właściwym czasie

11 Działów
20 Wykwalifikowanych opiekunów
30 Współpracujących specjalistów
4500+ Zakończonych analiz
Powrót do góry