ul. Komorowicka 39
43-300, Bielsko-Biała

Pn, Wt, Śr, Czw, Pt
8:00-16:00

sekretariat@bpc.pl
+48 730 65 50 50

2018-12-08

"Świadomość finansowa" Polaków jest bardzo niska

KilkadziesiÄ…t osób pojawiÅ‚o siÄ™ w sali konferencyjnej Qubus Hotel w Bielsku-BiaÅ‚ej, by wziąć udziaÅ‚ w seminarium zorganizowanym przez Business Partners Club. Tematem gÅ‚ównym naszego spotkania byÅ‚ budżet domowy i metody zarzÄ…dzania finansami na skalÄ™ gospodarstwa domowego. Prelegentami tego wieczoru byli: Petr Sznapka, Dawid KozioÅ‚, Weronika Superniok i RafaÅ‚ Jojko.

WspóÅ‚zaÅ‚ożyciel BPC, Petr Sznapka, jako przedsiÄ™biorca już z kilkudziesiÄ™cioletnim doÅ›wiadczeniem (sic!) wskazaÅ‚ na okolicznoÅ›ci jakie należy brać przy lokowaniu i inwestowaniu pieniÄ™dzy. Kryteria kolejnych pozycji byÅ‚y trzy, to: dostÄ™pność (do Å›rodków), zysk i ryzyko. Każdy z punktów pomnażania kapitaÅ‚u można zweryfikować za pomocÄ… tych wielkoÅ›ci. Petr Sznapka mówiÅ‚ również o produkcie BPC odnoszÄ…cym siÄ™ do pożyczek prywatnych, jego niewÄ…tpliwÄ… zaletÄ… jest to, że pieniÄ…dze sÄ… przekazywane - bezpoÅ›rednio - od inwestora do pożyczkobiorcy. Stabilność tego rozwiÄ…zania gwarantuje doÅ›wiadczenie i obserwacja rynku finansów. - AnalizowaÅ‚em sÅ‚abe punkty i staraÅ‚em siÄ™ je wyeliminować - opowiada P. Sznapka opisujÄ…c system pożyczek prywatnych, którymi zajmuje siÄ™ Business Partners Club.

Kolejnym z prelegentów byÅ‚ Dawid KozioÅ‚. WspóÅ‚zaÅ‚ożyciel BPC skupiÅ‚ siÄ™ na okreÅ›leniu terminu "Å›wiadomość finansowa". Od niej zależy status spoÅ‚eczny danej osoby. Niestety, w odniesieniu do krajów Europy Zachodniej, czy USA, Polacy nisko majÄ… ustawiony wskaźnik "Å›wiadomoÅ›ci finansowej" a korzysta na tym choćby... paÅ„stwo. Dlatego warto siÄ™gnąć po pomoc fachowca w tym zakresie, czyli pomoc doradcy finansowego. - Polacy oszczÄ™dzajÄ…, ale siÄ™ nie bogacÄ… - uważa D. KozioÅ‚. Tym samym nasuwajÄ… siÄ™ kolejne pytania: jaka jest różnica pomiÄ™dzy bogatym a "bogacÄ…cym siÄ™"? Kiedy czÅ‚owiek jest biedny i kiedy jeszcze bardziej pogarsza siÄ™ jego stan materialny? Na te zagadnienia udaÅ‚o siÄ™ odpowiedzieć wspólnie wÅ‚aÅ›nie podczas wykÅ‚adu wspóÅ‚zaÅ‚ożyciela Business Partners Club.

Weronika Superniok menadżer w BPC i opiekun klienta skupiÅ‚a siÄ™ na niezależnoÅ›ci finansowej. Z kolei RafaÅ‚ Jojko przedstawiaÅ‚ autorski dla BPC "projekt 300". Tutaj padÅ‚y konkretne wartoÅ›ci w idealnym podziale budżetu: 40% - egzystencja gospodarstwa domowego; 30% - konsumpcja; 20% - aktywa; 10% - bezpieczeÅ„stwo. ZaÅ‚ożenia "projektu 300" można znaleźć także w najnowszej gazetce BPC, gdzie opisujemy jak zdobyć kapitaÅ‚ na poziomie 100 tys. zÅ‚otych. Dla tych, którzy już zgromadzili takie Å›rodki, wskazano na możliwe Å›cieżki inwestowania.

Sukces i wysoka frekwencja podczas seminarium pozwalają nam planować kolejne takie wydarzenie. Temat będzie uwzględniał Państwa potrzeby, dlatego czekamy na sugestie.

Business Partners Club sp. z o.o.,
tel. 33 818 00 69
sekretariat@bpc.pl

Robimy właściwe rzeczy
we właściwym czasie

11 Działów
20 Wykwalifikowanych opiekunów
30 Współpracujących specjalistów
4500+ Zakończonych analiz
Powrót do góry