ul. Komorowicka 39
43-300, Bielsko-Biała

Pn, Wt, Śr, Czw, Pt
8:00-16:00

sekretariat@bpc.pl
+48 730 65 50 50

2018-12-03

Wiemy jak nowocześnie zarządzać budżetem domowym

Utrzymanie w ryzach budżetu domowego to wyzwanie, z którym zmaga siÄ™ każdy z nas, niezależnie od wielkoÅ›ci portfela. JednÄ… z misji Business Partners Club jest pomoc Klientom w zbilansowaniu dochodów i wydatków, ale nie tylko, bo klucz do sukcesu tkwi w pomnażaniu Å›rodków.

Budżet domowy bÄ™dzie gÅ‚ównym tematem seminarium, które zaplanowaliÅ›my na najbliższÄ… Å›rodÄ™ (05.12). W Qubus Hotel w Bielsku-BiaÅ‚ej nasi specjalisci opowiedzÄ… o tym jak sukcesywnie zwiÄ™kszać budżet domowy o 5%, 10% a nawet 15%. Powiemy jaka jest różnica pomiÄ™dzy osobÄ… "bogatÄ…" a "bogacÄ…cÄ… siÄ™", zdradzimy tajniki wejÅ›cia do osób tworzÄ…cych drugÄ… ze wspomnianych grup.
Prelegentami tego wieczoru bÄ™dÄ…: Dawid KozioÅ‚ - wspóÅ‚zaÅ‚ożyciel BPC oraz przedsiÄ™biorca z wieloletnim doÅ›wiadczeniem; Petr Sznapka - także wspóÅ‚zaÅ‚ożyciel BPC, ekspert w zarzÄ…dzaniu finansami firmowymi i osobistymi; Weronika Superniok - menadżer BPC a także opiekun klienta cieszÄ…cy siÄ™ dużym zaufaniem; RafaÅ‚ Jojko - menadżer BPC oraz specjalista ds. dotacji. Nasi specjaliÅ›ci podczas prelekcji wskażą możliwoÅ›ci i kierunki inwestowania, tak by osiÄ…gnąć staÅ‚Ä… w "bogaceniu siÄ™".
Warto już teraz Å›wiadomie spojrzeć na swoje finanse i zaplanować bezpieczeÅ„stwo ekonomiczne, niezależnie od tego jaka bÄ™dzie sytuacja za 10 - 20 lat. UmiejÄ™tność kreowania budżetu domowego opiera siÄ™ na podejÅ›ciu do finansów w sposób zaplanowany. Pokażemy PaÅ„stwu możliwoÅ›ci inwestowania i zarysujemy obecny stan rynku bankowego w Polsce. Warto wiÄ™c zarezerwować wieczór na siÄ™gniÄ™cie po sporÄ… dawkÄ™ informacji ekonomicznych. 

Business Partners Club sp. z o.o.,
tel. 33 818 00 69
sekretariat@bpc.pl

Robimy właściwe rzeczy
we właściwym czasie

11 Działów
20 Wykwalifikowanych opiekunów
30 Współpracujących specjalistów
4500+ Zakończonych analiz
Powrót do góry