ul. Komorowicka 39
43-300, Bielsko-Biała

Pn, Wt, Śr, Czw, Pt
8:00-16:00

sekretariat@bpc.pl
+48 730 65 50 50

2018-08-19

Golf i biznes. Mają ze sobą wiele wspólnego

Dlaczego golf? Bo Å›wietnie Å‚Ä…czy w sobie rekreacjÄ™ i funkcje integracyjne. Do tego od zawsze kojarzony byÅ‚ z... biznesem. Taki jest cel organizowanych przez Business Partners Club turniejów golfowych, poznać siÄ™ bliżej i zdobyć nowe kontakty biznesowe.

Kolejny rok z rzÄ™du goÅ›ciliÅ›my na polu golfowym kompleksu Ropice, bo to jeden z 10. tego typu najlepszych obiektów w Republice Czeskiej, do tego ulokowany jest bardzo blisko polskiej granicy. Z pola golfowego roztacza siÄ™ piÄ™kny widok na masyw Beskidu ÅšlÄ…skiego.

Tego dnia pogoda była idealna do uprawiania takiej formy rekreacji, nie było upalnie, nie było także deszczowo. - Wspaniały dzień, pełen relaksu, wreszcie - opowiadał jeden z zaproszonych gości.

- ZaprosiÅ‚em dwóch Klientów i gram z nimi caÅ‚y turniej. BÄ™dzie okazja, by bliżej sie poznać. Poznać także kluczowych Klientów z caÅ‚ej firmy - komentowaÅ‚ Konrad DuszyÅ„ski, menadżer BPC oraz koordynator DziaÅ‚u Marketingu. - Reakcja Klientów na zaproszenie byÅ‚a pozytywna. Mogli w ten sposób zobaczyć jeszcze bardziej jak ta firma jest duża i jak wiele możemy zdziaÅ‚ać - opisuje opiekun w BPC, Mateusz Kral.

Rozpoczęliśmy przed południem od spotkania w restauracji wchodzącej w skład kompleksu. Tam doszło do pierwszej wymiany opinii i pierwszych spotkań.

- Rewelacyjnie. CzekaliÅ›my na ten dzieÅ„. To pierwszy raz gdy bÄ™dÄ™ graÅ‚ w golfa i zakÅ‚adam, że wygram - mówiÅ‚ z uÅ›miechem Grzegorz RychwiÅ„ski, menadżer BPC. - Poznać, poczuć, zagrać w golfa, nauczyć siÄ™ tego, w miÄ™dzyczasie poznać nowe osoby. To forma docenienia przez firmÄ™, integracja i inne spojrzenie na Å›wiat, niekoniecznie przez pryzmat biznesu - dodaÅ‚ BartÅ‚omiej Starypan, wspóÅ‚pracownik BPC.

OrganizujÄ…c to wydarzenie tak naprawdÄ™ nie liczy siÄ™ wynik, a poczucie dobrze spożytkowanego czasu, m.in. na zawarcie nowych relacji biznesowych, czy chociażby wymianÄ™ opinii. JesteÅ›my usatysfakcjonowani gdy widzimy na PaÅ„stwa twarzach uÅ›miech, a podczas prywatnych rozmów sÅ‚yszymy, że udaÅ‚o siÄ™ zdobyć nowy kontakt, który być może przeÅ‚oży siÄ™ na zawarcie transakcji.

- UsÅ‚yszaÅ‚em od goÅ›ci, że poznali ludzi, z którymi sÄ… już umówieni na spotkanie. Uważam, że jest to podstawa do dalszych kontaktów biznesowych - opowiada Dawid KozioÅ‚, wspóÅ‚zaÅ‚ożyciel BPC.

Opiekunowie i zaproszeni Klienci robili sobie pamiÄ…tkowe zdjÄ™cia na Å›ciance z logo BPC i dziaÅ‚ów wchodzÄ…cych w skÅ‚ad Business Partners Club. Na koniec mamy nadziejÄ™, że w przyszÅ‚ym roku możliwy bÄ™dzie rewanż w poszczególnych rozgrywkach. Tak naprawdÄ™ już cieszymy siÄ™ na kolejne wspólne spotkanie i możliwość sprostania wymaganiom naszych Klientów.

Business Partners Club sp. z o.o.,
tel. 33 818 00 69
sekretariat@bpc.pl

Robimy właściwe rzeczy
we właściwym czasie

11 Działów
20 Wykwalifikowanych opiekunów
30 Współpracujących specjalistów
4500+ Zakończonych analiz
Powrót do góry